Ergodox - ergonomisch toetsenbord

Ik tekende een Ergodox toetsenbord in OpenSCAD.
Een deelbaar toetsenbord is erg ergonomisch,
indien gewenst kan ik eentje printen in ABS.